VAP Nedir?

Varlık Akademi Projesi ve Varlık Akademi Programı'nın kısaltması olan VAP, felsefe kökenli bir eğitim anlayışının uygulanması ve yönetilmesine yönelik bizzat Varlık Lisesi bünyesinde geliştirilen bir eğitim öğretim sistemi ve bu sistemin denetimini sağlamak amacıyla hazırlanan programdır.

VAP'ın bilgisayar yazılımı bizzat Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlerince yapılmıştır. Tümüyle özgün ve profesyonel bir yazılım olan bu programda, her bir öğrencinin kendisine ilişkin tüm akademik verileri, o öğrenciye özel dosyalara işlenerek, bu veriler arasındaki ilişkilerden hareketle, öğrencinin akademik performansları ve öngörülen başarı kriterleri raporlanır.

2018 yılında kurumumuzca patenti alınan VAP'ın, bir bütün olarak benimsediği ve belirlediği ilkeler, benimsediği ve ürettiği teknikler, materyaller vb hususlara ilişkin ayrıntı bilgiler vapegitim.com sitesinde açıklanmakta ve bu şekilde ilgili herkesin erişimine sunulmaktadır. 

 
Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü