Soru-Yanıt

UYARI Varlık Lisesi olarak hakkımızda daha detaylı bilgilere ulaşmanız için internet sitemizi k12.tr uzantısına taşıyoruz Mevcut sitemizdeki güncellemeler 15 Temmuz 2020 tarihiyle durdurulmuş ve tüm içeriklerimiz yeni sitemize aktarılmaya başlanmıştır. Varlık'ımız hakkında çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz yeni sitemize buradan erişebilirsiniz. Mevcut sitemiz 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren otomatik olarak yeni sitemize yönlendirilecektir. Saygılarımızla, Varlık Lisesi   Varlık Lisesi ne zaman kuruldu? | Öğrenci Varlık Eğitim Kurumları 10 Mayıs 2011 tarihinde kurulmuştur. Kurumumuz 2011-12 eğitim öğretim yılından 2014-15 eğitim öğretim yılına kadar Özel Varlık Dershanesi, 2015-16 eğitim öğretim yılından 2018-19 eğitim öğretim yılına kadar Özel Varlık Temel Lisesi olarak faaliyet göstermiştir. Eğitim öğretim faaliyetlerimizi 2019-20 eğitim öğretim yılından itibaren Özel Varlık Anadolu Lisesi olarak sürdürüyoruz. Kurumumuzun geçmişine ilişkin daha ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Varlık Lisesi hangi öğrencilere hitap ediyor? | Öğrenci Felsefe kökenli bir eğitim kurumu olarak ilkeli ve kalıcı bir özel lise olmayı amaçlayan Varlık Lisesi, Ankara Çankaya ilçesindeki öğrenciler başta olmak üzere tüm öğrencilere hitap etmektedir. Fiyatlarınız hakkında nereden bilgi edinebilirim? | Veli Güncel fiyat bilgilerimize sitemizdeki VAP sekmesi altındaki bölümde bulunan Özel Lise Kayıt Fiyatları başlıklı içerikte güncel olarak paylaşılmaktadır. Aynı içerikte, özel lise kayıt fiyatlarımızının kapsamı ve indirim uygulamalarımız hakkında da bilgiler edinebilirsiniz. Söz konusu içeriğe buradan ulaşabilirsiniz. Fiyatlarınızda indirim uyguluyor musunuz? VAP kapsamında geliştirdiğimiz fiyat politikalarımız ve indirim uygulamalarımıza ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 9. Sınıf kayıtlarınızda LGS sonuçlarına göre burslar veriyor musunuz? Liselere Giriş Sınavında (LGS) ilk %5’lik dilimin içinde bulunma başarısı gösteren öğrenciler Varlık Lisesi’nde 4 yıl geçerli olacak şekilde aşağıda belirtilen oranlarda burs hakkı verilmektedir. % 10 burs hakkı. %5,00 ile %4,00 başarı diliminde yer alan öğrenciler için geçerlidir. % 15 burs hakkı. %3,99 ile %3,00 başarı diliminde yer alan öğrenciler için geçerlidir. % 25 burs hakkı. %2,99 ile %2,00 başarı diliminde yer alan öğrenciler için geçerlidir. % 35 burs hakkı. %2,00 ile %1,50 başarı diliminde yer alan öğrenciler için geçerlidir. % 45 burs hakkı. %1,49 ile %1,00 başarı diliminde yer alan öğrenciler için geçerlidir. % 65 burs hakkı. %0,99 ile %0,50 başarı diliminde yer alan öğrenciler için geçerlidir. % 100 burs hakkı. %0,49 ile %0,01 başarı diliminde yer alan öğrenciler için geçerlidir. Kaç kişilik sınıflarda eğitim veriyorsunuz? | Öğrenci Varlık Lisesi olarak felsefe kökenli bir yaklaşımın esasları doğrultusunda 12 kişilik sınıflarda eğitim veriyoruz. Niçin 12 kişilik sınıflarda eğitim veriyorsunuz? Yani neden 8, 10 ya da daha az değil de 12? | Öğrenci Değerli öğrenci, 12 sayısı tesadüfen seçtiğimiz bir sayı değildir. Bu sebepten bu anlamlı sorunuz için teşekkür ediyoruz. 2012 yılında Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından yapılan araştırmada ders içi öğretim etkinliklerinin yüzde 86’sının sınıf mevcudunu ikiye, üçe ve dörde bölmek üzerine kurulu olduğu saptanmıştır. Bu araştırmadan hareketle en uygun sınıf mevcudunun 12 olduğunu belirledik. Eğitim koordinatörlerimiz, bu araştırma verilerini diğer VAP verileri ve değerleriyle ilişkilendirdiğinde de dünya genelindeki tüm eğitim öğretim faaliyetlerinde sınıf mevcudunun 12, koşullar nedeniyle zorunlu olması durumunda ise 24 olarak kullanılmasını önermekte ve hatta bunu bir zorunluluk olarak görmektedir. Bu konuya ilişkin yapılan araştırmanın detaylarına ilişkin bilgiler ilerleyen süreçte vapegitim.com sitemizde yayımlanacaktır. Hangi öğretmenlerle çalışıyorsunuz? Öğretmenleriniz hakkında nasıl bilgi edinebilirim? | Öğrenci Varlık Lisesi olarak eğitim kadromuz, nitelikli olmanın yanı sıra kendi alanlarında entelektüel bir ilgi, motivasyon ve donanıma sahip öğretmenlerden kuruludur. Varlık Lisesi öğretmen kadrosunun belirlenmesinde eğitim koordinatörlerimiz tam yetkili olarak çalışır. Koordinatörlerimiz mezun olunan üniversite öncelikli referans olmak üzere ilgili öğretmen adayının diğer referansları ve yapılan görüşmeye göre öğretmen alımları yapmaktadır. Bir özel lise olmanın sorumluluğunu tümüyle benimseyen Varlık Lisesi’nin eğitim ve personel kadrosuna ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Üniversite sınavları için ayrı bir program uyguluyor musunuz? | Öğrenci Evet. Varlık Lisesi olarak öğrencilerimizin tüm eğitim öğretim gereksinimlerini üstlenen bir özel okul olma anlayışıyla çalışıyoruz. Bu sebepten okulumuzda TYT, AYT sınavlarına ilişkin titiz bir çalışma yürütülür. Bu çalışmalar doğrultusunda öğrencilerimizi okulumuz dışında hiçbir kurs ya da özel ders ihtiyacı olmadan üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Geçmişteki öğrencilerinizin üniversite sınav başarıları nelerdir? | Veli Sayın veli, Varlık Lisesi olarak üniversite sınavlarına katılan tüm öğrencilerimizin sonuçlarına Varlık’tan Üniversiteye sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İngilizce hazırlık sınıfınız var mı? | Öğrenci Hayır. Eğitim koordinatörlerimiz tarafından yapılan araştırmalarda yabancı dil eğitimi için öğrencilerin ayrıca bir hazırlık sınıfı sürecine tabii tutulmasının verimsiz olduğu saptanmıştır. Bu doğrultuda Varlık Lisesi’nde 9. sınıftan 11. sınıf bitimine değin İngilizce dersine yönelik özel bir program uygulanması kararlaştırılmış ve bu program bitiminde öğrencilerimizin B1 düzeyinde bir yabancı dil yeterliliği edinmesi amaçlanmıştır. Yabancı dil eğitimine ilişkin koordinatörlerimizce yapılan bu çalışmaya ilişkin bilgiler ilerleyen süreçte vapegitim.com sitemizde yayımlanacaktır. Eryaman’da şubeniz var mı? | Öğrenci Hayır. Eryaman’da ya da başka bir yerde hiçbir şubemiz yoktur. Kurucu ekibimiz, bir özel lise ve bir özel okul olma sorumluluğunu tümüyle benimser. Bu noktada, nitelikli bir özel okul olmanın öncelikle ve esas olarak diğer eğitim kurumlarınca örnek gösterilen ve örnek alınan belirli bir adres olmayı başarabilmek olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Nitekim tarihsel olarak nitelikli tüm özel okullar da bu amaç ve anlayış üzerine hareket etmiştir. Çünkü bir özel okul için şubeleşme hamlesi, eğitimi gözeten bir hamle değil, ticari yapıyı gözeten bir hamle olma anlamını taşır ki, bu da pek çok nitelikli eğitim kurumunun, niteliğini kaybetmesi dışında bir sonuç vermez. Bu yüzden Varlık Lisesi olarak daima tek bir yerde tek bir şubeyle faaliyet gösteren bir özel lise olacağız. Projemiz doğrultusunda gerekli olanaklara sahip olduğumuz an devreye sokacağımız ortaokul, ilkokul ve anaokulu aşamalarımız da daima tek şube olarak faaliyet gösterecektir. Pek çok arkadaşım sizden övgüyle söz ediyor. Ama neden ortaokul ve ilkokul eğitimi vermiyorsunuz? | Veli Arkadaşlarınıza övgüleri için teşekkür ederiz. Esasen ortaokul, ilkokul ve okul öncesi eğitime büyük önem veren bir ekibiz. Ancak bir yatırımcı değil bir girişimci olarak dâhil olduğumuz özel okul sektöründe daima aşama aşama ilerliyoruz. Bununla birlikte gerekli çalışmalarımızı tamamladığımızda ilerleyen yıllarda ortaokul ve ilkokul ve okul öncesi eğitime ilişkin faaliyetlerimize da başlayacağız. Sizin okulunuzda okuyan bir arkadaşım gösterdiğinde şoke olmuştum. Öğrencilerinizin üniversite sınav sonuçlarını çok önceden küçük bir sapmayla nasıl doğru tahmin edebiliyorsunuz? | Öğrenci Değerli öğrenci, Varlık Lisesi’nde eğitim koordinatörlerimizden Ali Apaydın tarafından üretilen ve öğrencilerimizin eğitim öğretim yaşamlarına ilişkin tüm verilerin titizlikle işlendiği ve bu veriler arasındaki ilişkilerin belirlenerek çalışan Varlık Akademi Programı (VAP) kullanılmaktadır. VAP’ta bir öğrenciye ilişkin her eğitim öğretim yılında yaklaşık 3000 veri işleniyor. Bu veriler arasındaki ilişkiler üzerinden düzenlenen VAP algoritmasıyla üniversite sınav sonuçları ya da herhangi bir ders özelindeki olası bir sınav sonucuna ilişkin ön hesaplamalar yapabiliyoruz. Kısacası, aslında bir tahminde bulunmuyoruz. Sadece bir hesaplama yapıyoruz. Not: Varlık Akademi Projesi ve Varlık Akademi Programı’nın kısaltması olan VAP’a ilişkin yaptığımız tüm çalışmalar 2018 Aralık ayından itibaren vapegitim.com sitesinde yayımlanmaktadır. Eğitim, öğretime ilişkin kapsamlı bir kaynak olarak bu sitemizi incelemenizi önemle rica ederiz. Okulunuza nakil işlemlerini nasıl yapabilirim? | Veli Varlık Lisesi’nde kayıt işlemleriniz gerçekleştirildikten sonra velisi olduğunuz öğrencinin okulumuza naklini gerçekleştirmek için öğrencinizin mevcut okuluna nakil talep dilekçesiyle başvurmanız yeterli olacaktır. Dilekçe e-okul sistemine işlendiği an Varlık Lisesi’ne kaydınız alınmış olacaktır. Okulunuza nakil işlemleri ne kadar zaman alıyor? | Veli Genellikle bir gün, en fazla iki günlük bir süreç içinde nakil işlemleriniz tamamlanmaktadır. Nakil dilekçenizi velisi olduğunuz öğrencinin mevcut okuluna ilettiğinizde, bu okul tarafından talebiniz e-okul sistemine işlenecektir. Okulumuz öğrencimizin kaydını e-okul sistemine bildirildiği gün içinde kabul etmektedir.

Devamını Oku

VAP-17-Tercih

UYARI Varlık Lisesi olarak hakkımızda daha detaylı bilgilere ulaşmanız için internet sitemizi k12.tr uzantısına taşıyoruz Mevcut sitemizdeki güncellemeler 15 Temmuz 2020 tarihiyle durdurulmuş ve tüm içeriklerimiz yeni sitemize aktarılmaya başlanmıştır. Varlık'ımız hakkında çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz yeni sitemize buradan erişebilirsiniz. Mevcut sitemiz 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren otomatik olarak yeni sitemize yönlendirilecektir. Saygılarımızla, Varlık Lisesi   Varlık Lisesi eğitim koordinatörleri tarafından yürütülecek olan üniversite tercih danışmanlığı hizmeti 12–26 Temmuz tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.  Tercih işlemlerine ilişkin uzman desteği almak isteyen öğrenciler ilgili tarih aralığında 0(312) 428 20 22 numaralı telefondan randevu alarak eğitim koordinatörlerimizle görüşebilecektir. Varlık Lisesi bünyesindeki öğrencilerin randevuları ise halkla ilişkiler birimimiz tarafından verilecektir. Okulumuz bünyesindeki öğrencilerin haricen bir randevu alması gerekmemektedir.   Eğitim koordinatörlerimizin yapacağı tercih görüşmelerine yönelik, aday öğrencilerin ve ilgili velilerin aşağıdaki hususları incelemelerini önemle rica ederiz.   Tercih görüşmelerinde ilgili öğrencinin bulunması esastır. İlgili öğrencinin geleceğine verilebilecek olası zarar nedeniyle yalnızca velilerin geldiği randevuları iptal etmekte olup koordinatörlerimizden randevu alan velilerin bu yönde bir talepte bulunmamalarını önemle rica ediyoruz.    Öğrencilerin randevularına LYS sonuç belgeleriyle gelmeleri zorunludur. Dilenirse bu belgenin çıktısı görüşme esnasında da alınabilir. Koordinatörlerimiz kurum ilkelerimiz gereği, randevu alınmış olsa dahi, LYS sonuç belgesi bulunmayan ya da ulaşılamayan öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı hizmeti vermemektedir. Bu hususta sözlü beyan hiçbir şekilde kabul edilmemekte ve randevu iptal edilmektedir. Tüm tercih esasları eğitim koordinatörlerimiz tarafından ilgili öğrencinin ilgisi ve sağlıklı bir yaşam projesi üretmesi üzerine gerçekleştirilir. Bu sebepten tüm görüşmeler 40'ar dakikalık periyotlar halinde yapılır. Bu görüşmelerde öncelikle öğrencinin ilgisi, yaşam projesi ve üniversite yaşamından beklentileri üzerine ön bilgiler alındıktan sonra mevcut sınav performansı doğrultusunda söz konusu ilgi, proje ve beklentilere yanıt verebilecek bölüm önerileri yazılı olarak öğrenciye iletilir.  Tercih sıralamasındaki teknik esaslar VAP (Varlık Akademi Programı) üzerinden ilgili öğrencinin onayı doğrultusunda yapılır. Eğitim koordinatörlerimizin tercih danışmanlığına ilişkin tüm hizmetleri ücretsizdir. 2017 YGS-LYS sınavlarına giren tüm öğrencilerin sarf ettikleri emeklerinin karşılıklarını alacakları sağlıklı bir tercih dönemi geçirmelerini diler, bu süreçte sizlere yardımcı olmak için başvurabileceğiniz bir adres olarak hizmet vermekten memnuniyet duyarız...  ​Saygılarımızla, Varlık Lisesi Eğitim Koordinatörlüğü 08.07.2017

Devamını Oku

kolejrehberi.tv'nin Sorularını Yanıtladık

UYARI Varlık Lisesi olarak hakkımızda daha detaylı bilgilere ulaşmanız için internet sitemizi k12.tr uzantısına taşıyoruz Mevcut sitemizdeki güncellemeler 15 Temmuz 2020 tarihiyle durdurulmuş ve tüm içeriklerimiz yeni sitemize aktarılmaya başlanmıştır. Varlık'ımız hakkında çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz yeni sitemize buradan erişebilirsiniz. Mevcut sitemiz 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren otomatik olarak yeni sitemize yönlendirilecektir. Saygılarımızla, Varlık Lisesi   Eğitim koordinatörümüz Ali Apaydın'ın kolejrehberi.tv'nin sorularına ilişkin yanıtlarını aşağıdaki youtube linkimizden izleyebilirsiniz.  1-Eğitim Nedir? 2-Başarıyı Artırmanın Temel Faktörleri Nelerdir? 3-Sınav Kaygısı Nasıl Atlatılır? 4-Üniversite Sınavlarına Nasıl Hazırlanılmalıdır? 5-Üniversite Tercih Ederken Nelere Dikkat Edilmelidir? 6-Üniversite Tercih Sıralaması Nasıl Yapılmalıdır?

Devamını Oku

Varlık'tan Üniversiteye

UYARI Varlık Lisesi olarak hakkımızda daha detaylı bilgilere ulaşmanız için internet sitemizi k12.tr uzantısına taşıyoruz Mevcut sitemizdeki güncellemeler 15 Temmuz 2020 tarihiyle durdurulmuş ve tüm içeriklerimiz yeni sitemize aktarılmaya başlanmıştır. Varlık'ımız hakkında çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz yeni sitemize buradan erişebilirsiniz. Mevcut sitemiz 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren otomatik olarak yeni sitemize yönlendirilecektir. Saygılarımızla, Varlık Lisesi   Varlık ekibi olarak, felsefe kökenli bir eğitimin esas ve kaçınılmaz olduğu kanaatiyle çıktığımız yolda, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren üniversite sınavlarına öğrenciler hazırlıyoruz...  Bu sayfada, kuruluşumuzdan itibaren üniversite sınavlarına hazırladığımız öğrencilerimizin kazandıkları bölümlere aşağıdaki videolardan ulaşabilir, 2015 yılından itibaren yayımlamaya başladığımız üniversite sınavlarına ilişkin raporlarımızı ilişikteki dokümanlardan inceleyebilirsiniz...

Devamını Oku