VAP Ödevler | 2019-20

UYARI

  • Varlık Lisesi olarak hakkımızda daha detaylı bilgilere ulaşmanız için internet sitemizi k12.tr uzantısına taşıyoruz
  • Mevcut sitemizdeki güncellemeler 15 Temmuz 2020 tarihiyle durdurulmuş ve tüm içeriklerimiz yeni sitemize aktarılmaya başlanmıştır.
  • Varlık'ımız hakkında çok daha ayrıntılı bilgilere ulaşabileceğiniz yeni sitemize buradan erişebilirsiniz.
  • Mevcut sitemiz 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren otomatik olarak yeni sitemize yönlendirilecektir.
Saygılarımızla, Varlık Lisesi
 
Ön not: Varlık Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılına ilişkin ödev bilgilerine öğrencilerimiz bu sayfada yer alan dokümanlar bölümünden ulaşabilirler...

Varlık Lisesi'nde öğrencilerin öğrenim süreçlerinin verimli ve nitelikli bir şekilde gerçekleşmesi noktasında ödevlendirme organizasyonu bir bütün olarak VAP esasları doğrultusunda koordinatörlük birimi tarafından yönetilir.

Akademik verimliliğin arttırılması için 2011-2012 eğitim öğretim yılında koordinatörlerimizce yapılan analizler doğrultusunda şekillendirilen Varlık Lisesi Ödevlendirme Sistemi ilk olarak 2012-2013 eğitim öğretim yılında kullanılmaya başlanmıştır. Elde edilen verimlilik üzerine takip eden yıllarda daha kapsamlı analizler yapılarak geliştirilen bu sisteme dayalı ödevlendirme organizasyonu şu şekilde gerçekleştirilmektedir:


Ödevlendirme Periyodu
Varlık Lisesi’nde tüm ödevlendirmeler haftalık olarak yapılır. Varlık Lisesi’nde hiçbir şekilde günlük, belirsiz süreli ya da bir haftadan az süre içeren ödevlendirmeler yapılmaz. Proje ödevleri ve edebiyat okumaları gibi bir haftayı aşan ödevler bizzat koordinatörlük birimi tarafından takip edilir.

Ödevlerin Bildirimi
Varlık Lisesi’nde öğrencilere ödevlerinin bildirimi her cuma günü haftanın son ders bitimi içinde öğrencilere VAP Ödev Bildirim Evrakı olarak iletilir ve bu evrak aynı gün içinde pdf formatı olarak internet sitemizde de paylaşılır.

Ödevlerin Kontrolü
Varlık Lisesi’nde ödevlerin kontrolü, VAP Ödev Bildirim Evrakı’nda belirtilen günde ilgili ders öğretmeni tarafından VAP Ödev Kontrol Evrakı’na işlenerek yapılır. Gecikmiş ödevler için öğrencilerin bir hafta ek süresi vardır, bu durumdaki öğrenciler gecikmiş ödevlerini VAP Ödev Kontrol Evrakı’na bizzat kaydettirmekle yükümlüdür. Bu şekilde, koordinatörlük birimi, öğrencilerin ödev takiplerini bilgisayar ortamına iki hafta sonra aktarır ve her 8 haftada bir ödev yapma performansları öğrenci duyuru panosuna asılır.  Ödevlerinin % 70’inden azını yapan öğrencilere akademik; % 50’sinden azını yapan öğrencilere idari uyarı verilir. Üst üste verilen iki akademik uyarı, idari uyarı niteliği taşır. İkinci bir idari uyarı durumunda, ilgili öğrencinin velisi bilgilendirilerek gerekli tasarruf uygulanır. Bu durumlarda amaç, veliyi ekonomik olarak korumaktır.  

Ödevlerin Baremleri
Varlık Lisesi’nde bir eğitim öğretim yılı boyunca eğitim koordinatörlerimizce yapılan analiz çalışmaları üzerinden aşağıda belirtilen baremler doğrultusunda ödevlendirmeler yapılır.
Baremlerin belirlenmesinde kullanılan VAP Değeri parametresi söz konusu ödevin yapımı için harcanması gereken zaman göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. 
Varlık Lisesi | Eğitim Koordinatörlüğü

Doküman