Varlık İhtiyaç Bursu

Varlık Lisesi olarak ilk yılımızdan itibaren başarı burslarının yanı sıra hiçbir akademik koşul gözetmeksizin ihtiyacı olan öğrencilere yönelik ihtiyaç bursları da veriyoruz. 

Öncelikle Ankara özel lise ve özel okul sektöründe daha sonrasında Türkiye ve dünya genelinde yaygınlaşmasını amaçladığımız ve bu amaç doğrultusunda örnek bir adres olarak hareket etmeyi benimsediğimiz okulumuzda ihtiyaç bursları mevcut öğrenci kaydımızın yüzde 4'lük dilimine karşılık gelmektedir.

İhtiyaç bursundan faydalanabilmek için okulumuza doğrudan başvuru yapılması esas olup yapılan başvurularda ilgili öğrencinin ve velilerinin ekonomik koşullarının belgelendirilmesi gerekmektedir.

İlgili belgelerle başvuran velilerin öğrencilerine ilişkin karar eğitim koordinatörimizin yapacağı ön değerlendirme sonucunda okul müdürümüzce verilir.

Varlık Lisesi'nde ihtiyaç bursları, öncelikli olarak eğitim öğrenim giderinin tam olarak karşılanmasını kapsamakta olup okul müdürümüzün onayı doğrultusunda öğle yemeği giderlerinin karşılanmasına da karar verilebilir.

Varlık Lisesi'nde ihtiyaç bursu kapsamında eğitim görmekte olan öğrencilerin bursluluk bilgileri okul müdürü, eğitim koordinatörleri ve halkla ilişkiler yöneticisi dışında hiç kimseyle paylaşılmaz.

İlk yılımızdan itibaren vermekte olduğumuz ihtiyaç burslarımızdan bugüne dek birçok öğrenci faydalanmıştır.

Varlık Lisesi olarak ekonomik koşulları nedeniyle nitelikli eğitim olanağından yoksun daha fazla öğrenciye ulaşmak için, kurumumuzun ekonomik olanakları geliştiği ölçüde ihtiyaç burslarımıza ayırdığımız kontenjan oranımızı da arttırmayı hedefliyoruz.