Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Varlık Lisesi kuruluşundan bu yana, belirsizlik atmosferinin hâkim olduğu üniversite tercihi dönemlerinde öğrencilere ve ailelerine destek olmayı bir amaç olarak kabul etmiştir.Bu amaçla Varlık Lisesi eğitim koordinatörlüğümüz, bir özel lise olmanın olanaklarını bir sorumluluk olarak benimseyerek 2012 yılından itibaren 
ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini okulumuz bünyesinde ilgili her öğrenci ve veliye vermeye başlamıştır.

2016 yılına kadar okul bünyesinde sürdürülen bu çalışma, 2017-2019 yıllarında
Varlık Lisesi koordinatörlüğünde Çankaya Belediyesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir.Sürdürdüğümüz bu işbirliği çerçevesinde
binlerce öğrenci ve veli  bu hizmetten ücretsiz faydalanmış ve öğrenciler geleceklerine ilişkin bu zorlu kararı alırken eğitim koordinatörlerimizin deneyim ve bilgi birikimlerinden yararlanmışlardır.

Üniversite eğitiminin insan yaşamının hem resmi hem de özel süreçlerinde ifade ettiklerinden yola çıkarak Varlık Lisesi olarak, tüm öğrencilerin ilgi duydukları alanlarla meşgul olabilecekleri tercihlerde bulunmaları için gönüllü olarak gerçekleştirdiğimiz bu projemizi önümüzdeki yıllarda Ankara çapında genişletmeyi amaçlıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz...

 

Varlık Lisesi