LGS Başarı Burslarımız

Varlık Lisesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı kayıtlarına ilişkin yapılan toplantıda, eğitim koordinatörlüğümüzün önerisi ve kurucu müdürün onayı doğrultusunda 2019 LGS sınavına katılarak %5'lik dilim ve üzerinde başarı elde eden öğrencilere ilişkin yapılan kayıt işlemlerinde aşağıdaki burs oranlarının uygulanmasına karar verilmiştir. 
  • TAM BURS % 0,01 - % 0,20’LİK DİLİM  
  • %75 BURS % 0,21 - % 0,60’LIK DİLİM 
  • %50 BURS % 0,61 - % 1,00’LİK DİLİM 
  • %35 BURS % 1,01 - % 1,50’LİK DİLİM 
  • %25 BURS % 1,51 - % 2,00’LİK DİLİM 
  • %15 BURS % 2,01 - % 3,00’LİK DİLİM 
  • %10 BURS % 3,01 - % 4,00’LÜK DİLİM 
  • %05 BURS % 4,01 - % 5,00’LİK DİLİM 

Varlık Lisesi Yönetimi

Doküman